zalo.me/3174109256653867631
Đồng hồ đo nhiệt độ

Kiểm tra nhiệt độ với các loại Nhiệt kế cơ, hay nhiệt kế đồng hồ. Các loại nhiệt kế cơ được sử dụng đo nhiệt độ nước, sữa, thực phẩm, thức ăn, tủ lạnh tủ mát và kho hàng.

Sắp xếp: