zalo.me/3174109256653867631

TEST NHANH JOHNSON


JOHNSON - ANH

Test nhanh chlorine 0-1000 ppm, Test nhanh chlorine 0-300 ppm, Test nhanh chlorine 0-20 ppm, Test nhanh chlorine 0-5 ppm, Test nhanh Amoni 0-400 ppm, Test nhanh axit ascorbic 0-2000 ppm, Test Nhanh Độ Cứng CaCO3 0-30 Od, Test nhanh đồng 0-300 ppm, Test nhanh florua 0-100 ppm, Test nhanh gluco 0-2000 ppm, Test nhanh gluco 0-500 ppm, Test nhanh Iốt 0-225 ppm, Test nhanh sắt Fe2/Fe3 0-500 ppm, Test nhanh Nitrate 0-500ppm, Test nhanh Nitrite 0-25 ppm, Test nhanh Nitrite 0-80 ppm


Còn hàng

TT

Tên hàng

Code

Thông số kỹ thuật

Đơn vị

1

 Test nhanh chlorine 0-1000 ppm 

164.1C

 Thang đo: 0 - 50 - 100 - 250 - 500 - 1000 mg/L Cl₂ 

 100 test/hộp 

2

 Test nhanh chlorine 0-300 ppm 

163.1C

 Thang đo: 0 - 25 - 50 - 100 - 200 - 300 mg/L Cl₂ 

 100 test/hộp 

3

 Test nhanh chlorine 0-20 ppm 

216.1

 Thang đo: 0 - 0.5 - 1 - 3 - 5 - 10 - 20 mg/L Cl₂ 

 100 test/hộp 

4

 Test nhanh chlorine 0-5 ppm 

161.1C

 0 - 0.5 -1 - 3 - 5 mg/L Cl₂ 

 100 test/hộp 

5

 Test nhanh Amoni 0-400 ppm 

210.1

 Thang đo: 0 - 10 - 25 - 50 - 100 - 200 - 400 mg/L NH₄⁺ 

 100 test/hộp 

6

 Test nhanh axit ascorbic 0-2000 ppm 

212.1

 0 - 50 - 100 - 200 - 300 - 500 - 700 - 1000 - 2000 mg/L AA 

 100 test/hộp 

7

 Test Nhanh Độ Cứng CaCO3 0-30 Od  

214.1

 Thang đo: 0 - 5 - 10 - 15 - 20 - 30 °d CO₃²⁻ 

 100 test/hộp 

8

 Test nhanh đồng 0-300 ppm 

250.1

 0 - 10 - 30 - 100 - 300 mg/L Cu 

 100 test/hộp 

9

 Test nhanh florua 0-100 ppm 

173.5C

 0 - 10 - 25 - 50 - 100 mg/L F⁻ 

 100 test/hộp 

10

 Test nhanh gluco 0-2000 ppm 

238.1

 0 - 100 - 250 - 500 - 1000 - 2000 mg/dL Glucose 

 100 test/hộp 

11

 Test nhanh gluco 0-500 ppm 

230.1

 0 - 10 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500 mg/L Glucose 

 100 test/hộp 

12

 Test nhanh Iốt 0-225 ppm 

236.1

0 - 50 - 75 - 150 - 225 mg/L I₂

 100 test/hộp 

13

Test nhanh sắt Fe2/Fe3 0-500 ppm

248.1

0 - 3 - 10 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500 mg/L Fe²⁺\Fe³⁺

 100 test/hộp 

14

Test nhanh Nitrate 0-500ppm

 176.5C 

0 - 10 - 25 - 50 - 250 - 500 mg/L NO₃⁻

 100 test/hộp 

15

 Test nhanh Nitrite 0-25 ppm 

175.5C

0 - 0.5 - 1 - 5 - 10 - 25 mg/L NO₂⁻

 100 test/hộp 

16

 Test nhanh Nitrite 0-80 ppm 

218.1

0 - 2 - 5 - 10 - 20 - 40 - 80 mg/L NO₂⁻

 100 test/hộp 

17

Test nhanh Peracetic 0-2000 ppm

228.1

0 - 500 - 1000 - 1500 - 2000 mg/L PAA

 100 test/hộp 

18

Test nhanh Peracetic 0-500 ppm

168.5C

0 - 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 mg/L PAA

 100 test/hộp 

19

Test nhanh Peracetic 0-50 ppm

167.5C

0 - 5 - 10 - 20 - 30 - 50 mg/L PAA

 100 test/hộp 

20

Test nhanh Peroxit 0-1000 ppm

222.1

0 - 100 - 200 - 400 - 600 - 800 - 1000 mg/L H₂O₂

 100 test/hộp 

21

Test nhanh Peroxit 0-100 ppm

 165.5C 

0 - 1 - 3 - 10 - 30 - 100 mg/L H₂O₂

 100 test/hộp 

22

Test nhanh Peroxit 0-25 ppm

220.1

0 - 0.5 - 2 - 5 - 10 - 25 mg/L H₂O₂

 100 test/hộp 

23

Test nhanh phosphat 0-500 ppm 

224.1

 0 - 3 - 10 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500 mg/L PO₄³⁻ 

 100 test/hộp 

24

Test nhanh BKC 0-1000 ppm

 160.3 

BKC=Benzalkonium Chloride)
0 - 200 - 400 - 600 - 800 - 1000 mg/L Benzalkonium Chloride

 100 test/hộp 

25

Test nhanh BKC 0-1000 ppm

 160.2 

 (Benzalkonium Chloride) 0 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500 - 1000 mg/L Benzalkonium Chloride

 100 test/hộp 

26

Test nhanh BKC  0-400 ppm

160.1

 (Benzalkonium Chloride) 0 - 100 - 200 - 300 - 400 mg/L Benzalkonium chloride 

 100 test/hộp 

27

Test nhanh Ag 0-100 ppm

012.1

0 - 1 - 1.75 - 2.75 - 3.5 - 5 - 7 - 10 g/L Ag⁺

 20 que/hộp 

28

Test nhanh Sulfit 0-500ppm 

172.5C

0 - 10 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500 mg/L SO₃²⁻

 100 test/hộp 

29

Test nhanh Chlorine tổng 0-200 ppm 

020.5

Thang đo: 0 - 10 - 25 - 50 - 100 - 200 mg/L Cl₂

5m reel

30

Test nhanh độ cứng nước 0-500 ppm 

185.1C

0 - 50 - 125 - 250 - 500 mg/L CaCO₃

 100 test/hộp 

31

Test nhanh độ cứng nước 0-25 ppm 

240.1

0 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 °d CaCO₃

 100 test/hộp 

32

Test nhanh độ cứng nước 0-21 ppm 

226.1

3 - 4 - 7 - 14 - 21 °d CaCO₃

 100 test/hộp 

33

Test nhanh Nitrate/Nitrite 500/80 

       254.1

  0-10-25-50-100-250-500 mg/L NO3
0-2-5-10-20-40-80 mg/L NO2        

 100 test/hộp 

34

Test nhanh 3 trong 1 nước hồ bơi 

 234.1 

 0-100-250-500-1000 mg/L CaCO3                                                     0-0.5-1-3-5-10 mg/L Cl2                   pH 6.4-6.8-7.2-7.6-8.4 

 50 test/hộp 

35

Test nhanh 5 trong 1 nước hồ bơi 

 232.1 

 0-100-250-500-1000 mg/L CaCO3                                            0-0.5-1-3-5-10 mg/L Cl2                   0-1-3-5-10 mg/L Cl                           0-80-120-180-240 mg/L CaCO3     pH 6.4-6.8-7.2-7.6-8.4            

 50 test/hộp

Liên hệ mua ngay thiết bị, dụng cụ, hóa chất thí nghiệm:

labvietnam.com

Địa chỉ: CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT HTV

1122/26 Quang Trung, P. 8, Q. Gò Vấp, Tp.HCM

Hotline: 0937937385 (Zalo)
Email: sales@htvsci.com

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Sản phẩm liên quan